Успява ли българинът да „свързва двата края“?

Българинът изпитва значителни затруднения при покриване на ежедневните си разходи. Това сочат данните, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

През второто тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на хората, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок – над 75%. С известни затруднения са 37.1% от българите, 28.5% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.9% – като много трудно.

Доходите на повечето домакинства остават без промяна, става още ясно от данните на НСИ.

През второто тримесечие на 2022 г., за 73% от българите доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Увеличение на доходите са посочили 19.2% от хората, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., но с 10.6 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение са имали 29.8% от лицата, става ясно от публикуваните данни.

Основните причини за увеличение на доходите и през трите изследвани тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране или преизчисляване на заплатата, сочат данните на НСИ.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 7.7% от българите, като основните причини са загуба на работа, безработица или фалит на собствена фирма и намаляване на работното време, надницата или заплатата.

През второто тримесечие на 2022 г. Националният статистически институт продължи провеждането на допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети по проект „Доходи и условия на живот (ILC) – Статистическа инфраструктура по IESS – SILC 2022, модул – Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“ съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 – 2021-BG-ILC-SILC. Проучването има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията COVID-19. Анкетирани бяха 5 740 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства.