Нов удар по джоба: Шоково поскъпване на водата с близо лев за кубик

От 1 септември потребителите в област Видин ще плащат по-високи сметки за вода. От тази дата местното дружество “Водоснабдяване и Канализация-Видин“ повишава цената на водата с 34 процента. Решението и съобщението за новите по-високи цени е публикувано на сайта на дружеството.

Повишението включва както цената на питейната вода, така и услугите по отвеждането на отпадъчни води и за пречистването й.

Така, ако досега за 1 кубик вода видинчани са плащали 1,870 лв., в следващите фактури същото количество ще бъде таксувано с близо един лев повече – 2,726 лв. Поскъпва и услугата „отвеждане на отпадъчни води“, която от досегашните 0,338 лв. за един кубик вече ще бъде 0,487 лв. за кубик. Като се прибави и цената за пречистване на отпадъчни води, комплексната цена на ВиК услугите се увеличава с 34 процента – от 2,738 лева за куб. метър с ДДС на 3,683 лева за куб. метър с ДДС.

Поскъпването става факт след взето на 31 август решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). С него членовете на регулатора одобряват бизнес плана на „Водоснабдяване и Канализация-Видин“ и утвърждават, считано от 1 сепетмври посочените по-високи цени на ВиК услугите. От КЕВР одобряват също така цени за ВиК услугите за периода 2023-2026 г., които всяка следваща година ще се покачват.

Решението на КЕВР е взето въпреки изразените на проведеното обществено обсъждане отрицателни становища, в които се изтъква, че предлаганите нови цени са твърде близки до границата на социалната поносимост, както и че бизнес-планът на ВиК – Видин не е съгласуван от Асоциацията по ВиК, каквото е изискването по закон.

По казуса с предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и Канализация – Видин“ ЕООД и новите по-високи цени на ВиК услугите има становище и на Омбудсмана на Република България, в което е записано, че съществува „безпокойство от повишението на цената на водата и че домакинствата ще изпитват още по-големи трудности да погасяват задълженията си“. В заключение в становището на Диана Ковачева се посочва, че „исканото увеличение на цените е неоснователно и нецелесъобразно и ще затрудни заплащането им от населението“.

По отношение на социалната поносимост, границата към 2026 година е изчислена на 4,41 лв. с ДДС, а цената на ВиК услугите за битови потребители през същата година се предвижда да е 4,387 лв. за кубически метър.

Комисията за енергийно и водно регулиране е одобрила и нови цени на водата в област Ямбол на 31 август, става известно от съобщение на сайта на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) – Ямбол. Поскъпването е в сила от 1 септември, предаде БТА.

Поскъпването е най-голямо в Ямбол и Елхово – 48 процента. Причината е, че в двата града бяха изградени пречиствателни станции и се въвежда услуга за пречистване на отпадни води. Така жителите им ще плащат вече 3,94 лева с ДДС за кубик вода, вместо досегашните 2,66 лева. В останалите населени места в област Ямбол цената става 3,43 лева с ДДС за кубик вода.

Одобрен е и новият петгодишен бизнесплан на местното ВиК дружество. Според него е предвидено увеличение на цената на водата за всяка следваща година. През 2023 г. е предвидено кубик вода да стане 4,45 лв. с ДДС, а през 2026 г. – 4,93 лв. с ДДС.