Намаляваме данъците с ремонт и дарения

С ремонт до 2000 лева и дарения в различни сфери може да си намалим дължимите данъци, показва проверка на „България Днес“.

Данъчните облекчения могат да се ползват с подаване на годишна данъчна декларация до 30 април, внасят яснота от Националната агенция за приходите (НАП). Важно условие е лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение задължения към датата на подаване на документите.

Данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт може да използвате, ако жилищният имот е на територия на България и вие сте собственик или съсобственик.

„Физическото лице трябва да притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му, разписка, банков или друг документ). Физическото лице не трябва да е свързано лице с лицето, извършило ремонта“, уточняват от НАП.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици за имота, не превишава максималния размер от 2000 лв.

Данъчно облекчение може да получим, ако направим дарение и го докажем с документ. Налозите ни може да намалеят до 5%, ако подпомагаме здравни заведения, детски ясли и градини, училища, университети, Българския червен кръст, читалища, комуни за лечение на наркозависими, детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) и други. Данъчното облекчение при дарение за културата е 15 процента. До 50% е за дарения за Националната здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и Център за асистирана репродукция.

Към годишната данъчна декларация прилагате копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението, и че предметът на дарението е получен.

Previous post Мария Габриел за влизането ни в Шенген: Исторически ден
Next post Задействаха се евакуационните и оповестителни системи на тунел „Ечемишка”