МВР не е връчило 580 000 фишове и наказателни постановления

Че има проблем с връчването на наказателните постановления и фишовете на нарушителите на пътя, не е новина. Той се вижда при всяка катастрофа с жертви, предизвикана от рецидивист с десетки констатирани нарушения от МВР, за които обаче не е извършена процедурата по връчване и няма наложено наказание. Всъщност колко голям е проблемът с невръчените наказателни постановления и фишове по Закона за движението по пътищата (ЗДвП)?

Отговорът е стряскащ – през 2022 г. (до началото на ноември) не са връчени 527 056 фиша и 52 030 наказателни постановления. Данните са на МВР и са получени по реда на Закона за достъп до обществена информация от адвокат Стефан Малинов, който ги е предоставил на „Лекс“.

Оказва се, че през последните две години проблемът с връчването сериозно се е задълбочил – това става видно при съпоставка на данните за 2021 г. и 2022 г. с тези за предходните години.

По отношение наказателните постановления, с които се налагат санкциите за по-тежките нарушения на пътя, данните показват, че броят на невръчените непрекъснато е нараствал. През 2019 г. не са връчени 7914 наказателни постановления, а през 2020 г. – 8856. Изведнъж през 2021 г. броят на невръчените наказателни постановления се удвоява и вече е 16 235. И стигаме до още неприключилата 2022 г., когато те вече са 52 030.

Т.е. броят на невръчените наказателни постановления по ЗДвП се е увеличил над 6 пъти само за две години.

Данните за електронните фишове показват, че през 2019 г. не са връчени 159 974 фиша, а през 2020 г. – 205 461. През 2021 г. невръчените фишове вече са 362 903. За да достигнат рекордните 527 056 към началото на ноември 2022 г.

Статистиката показва над три пъти увеличение на невръчените фишове от 2019 г. до 2022 г.