„Лукойл Нефтохим“ се готви да преработва неруски нефт от 2025 г.

Над 7 млн. тона нефтена суровина е преработила бургаската рафинерия „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД през тази година. Произведени са 1,7 млн. тона високооктанов автомобилен бензин, 3,1 млн. тона дизелово гориво и 1,8 млн. тона други горива, специални продукти и полимери.

За сравнение през миналата година, заради пандемията, преработката на нефтени суровини е била 4,2 млн. тона. Данните обобщи днес Ильшат Шарафутдинов, председател на УС на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по време на Обществения съвет за партньорство, уточниха за БТА от пресслужбата на дружеството.

Доставките на готова продукция за вътрешния пазар (автомобилни бензини А-95 и А-100, дизелово гориво, авиационно гориво, пропан-бутан и битум) съставляват 43 на сто от общата продукция.

Останалата част, става ясно от данните, се реализира зад граница. В допълнение към асортимента за вътрешен пазар се добавят котелно гориво, реактивно авиационно гориво, корабно гориво, суровини за нефтохимическата промишленост, пропилен, полипропилен и сяра, за които няма пазар у нас.

След инвестиция от 3 млрд. щатски долара в технологична модернизация и повишаване на екологичната и енергийната ефективност на рафинерията е постигната дълбочина на преработката до над 96 на сто и индекс на Нелсън от 13, който е един от най-високите в света, е записано в отчета на дружеството, представен пред членовете на Обществения съвет за партньорство на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

През следващата година дружеството ще продължи да работи по модернизацията на основни технологични и инфраструктурни проекти. През настоящата година е завършена реконструкцията на инсталация „Каталитичен крекинг“ с бюджет от 61,2 млн. щатски долара. Постигнато е значително подобрение на технологичните показатели и нивото ѝ на надеждност, отчитат от рафинерията. Създадена е възможност за работа в два режима: за производство на бензин и за производство на пропилен.

Към момента се извършват и дейности по модернизацията на пристанищен терминал „Росенец“.

Очакваните инвестиции за периода 2019-2026 година са в размер на 130 млн. щатски долара. Продължава и работата по проекта за строителство на нов комплекс за производство на полипропилен, като окончателното инвестиционно решение за изграждането му ще бъде взето след нормализиране на обстановката, осигуряваща предвидимост на бизнес средата, уточниха от дружеството.

Как рафинерията в Бургас ще работи след 2025 година?

Предприятието край Бургас се подготвя за преминаването към преработка на неруски нефт от 2025 година. Като основно предизвикателство от дружеството отчитат логистичните ограничения – преминаването на големи танкери през проливите Босфор и Дарданели, многократно увеличените срокове за доставка и рисковете от забавяне на доставките поради метеорологични или други причини.

В тази връзка идеята за възраждане на проекта „Бургас-Александруполис“, но с подаване на суровина от Гърция към България в подходящ вариант, който да бъде реализиран от държавата или от държавно-частно партньорство, е решение, което би допринесло за подобряване на логистиката чрез избягване на проблемните проливи, отчитат от компанията. От там отбелязват, че е необходимо и изграждане на резервоарен парк с капацитет от поне 1 млн. тона за смесване на различни сортове нефт в микс с постоянно качество и осигуряване на необходимите „буферни“ запаси в случай на забавяне на доставките.

Свързването на Егейско с Черно море с нефтопровод в съчетание с изграждането на достатъчно голяма резервоарна база ще спомогне за диверсификация на доставките на нефт за черноморските страни и допълнителна енергийна независимост. Този проект може да се превърне в нефтен хъб „Черно море“, който ще повиши ролята на България в енергийната сигурност на региона, считат от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.