ВАС посече наглите Явор Бахаров и Кристиан Николов за Наредбата за наркотиците

Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно отхвърли жалби на трима души, двама от които актьорът Явор Бахаров, хванат с 0,3 г коноп на 5 декември и подсъдимият за смъртта на Милен Цветков – Кристиан Николов, срещу наредбата за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Върховните магистрати приемат, че не са допуснати нарушения, когато наредбата е била публикувана за обществено обсъждане. В мотивите подробно са очертани очакваните резултати от прилагането и с оглед предвиждането на ефективен ред за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества и техните аналози.

Съдът посочва, че начинът, по който е уреден температурният режим на съхранение на пробите не е в правна връзка със самото оспорване на наредбата.

Няма колизия между регламентирането на температурния режим на съхранението на пробите от вземането им до изпращането в лабораторията и съхранението, и температурния режим след извършване на изследването, смята съдът.