Българите – мамини дечица, до 30-ата година при мама и тате

България е една от страните в ЕС, в която младите хора напускат семейното гнездо в най-късна възраст (30,3 години). Това сочат актуални данни на Евростат. България е и с една от най-големите разлики между половете след Румъния, (разлика от 3,5 години), като мъжете у нас напускат на 32,0 години, а жените – на 28,5 години.

Най-възрастните напускащи дома си – всички над 30 години, са регистрирани в Португалия (33,6 години), Хърватия (33,3 години), Словакия (30,9 години), Гърция (30,7 години) и България (30,3 години). В Швеция (19,0 години), Финландия (21,2 години), Дания (21,3 години) и Естония (22,7 години) пък е регистрирана най-ниската средна възраст – всички под 23 години.

През 2021 г. в целия ЕС младите хора напускат родителите си средно на 26,5 години.

В повечето северни и западни държави младите хора се изнасят от родния си дом средно в началото до средата на 20-те си години, докато в южните и източните държави средната възраст е в края на 20-те или началото на 30-те години.

В ЕС през 2021 г. мъжете са напуснали родителите си средно на 27,4 години, а жените – на 25,5 години. Тази тенденция се наблюдава във всички държави, т.е. младите жени напускат родителското домакинство средно по-рано от младите мъже.

Мъжете са напуснали родителското си жилище средно след 30-годишна възраст в 11 държави от ЕС (Хърватия, Португалия, Словакия, България, Гърция, Словения, Италия, Малта, Испания, Румъния и Полша), докато това се отнася за жените само в 2 държави (Португалия и Хърватия).

Най-голямата разлика между половете е установена в Румъния, където младите мъже напускат на 30,3 години, а жените – на 25,6 години (разлика от 4,7 години между половете), следвана от България (разлика от 3,5 години), където мъжете напускат на 32,0 години, а жените – на 28,5 години. За разлика от тях Швеция, Дания и Ирландия отбелязват най-малките разлики между младите мъже и жени, напускащи родителския дом: 0,4, 0,5 и 0,9 години.

Разликата между половете е по-силно изразена в държавите, в които младите хора напускат родителския дом по-късно, и по-слабо изразена там, където те го напускат по-рано.