Асен Василев продава 1/5 от държавните обработваеми земи, и то с компенсаторки

Финансовият министър Асен Василев е решил да продаде 700 000 дка от държавния поземлен фонд срещу 340 млн. лева – сума, която е заложена в приходната част на бюджета. Повече от половината от продажната цена (60%) няма да се плаща с реални пари, а с поименни компенсаторни бонове.

Тези 700 000 дка са 1/5 от целия останал държавен поземлен фонд от обработваеми плодородни български земи. Това става ясно от становище на министъра на земеделието Кирил Вътев относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Това е национална предателство – да се продава плодородна земя срещу хартийки. Към момента годишният наем, който държавата получава от земите, предложени от Асен Василев за продажба, е 90 млн лева. Целта на финансовия министър е да „закърпи“ бюджета, пише „Епицентър.БГ“.

90 млн лева реални пари всяка година срещу заложената в бюджета продажба дори не на стойност 340 млн. лв., а далеч по-малко, защото 60% от тази сума ще се плаща с поименни компенсаторни бонове.

Съгласно чл. 35, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), 60% от предложената цена в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд се заплащат с поименни компенсаторни бонове от спечелилия участник. Останалите 40% се плащат с парични средства от цената на имота по пазарна оценка.

Previous post Мъж атакува с тостер енергото, децата му над 24 часа били на студено
Next post Кампанията „Достъпно за вас“: Пробутват ни сирене с вода на „добра“ цена