600 000 в активна възраст са или безработни, или работят „на черно“

Близо 600 000 души в активна възраст са безработни или работят „на черно“, сочи анализ на главния икономист на Конфедерация на труда „Подкрепа“ Атанас Кацарчев, цитиран от БНР.

Изчисленията на синдиката показват, че ако в страната се въведе така нареченият универсален базов доход за тези хора, ще са необходими над 7 милиарда лева на година. Става въпрос за позната от други страни държавна програма за месечно плащане, което замества заплатата или обезщетението за безработицата на гражданите, без да се изисква те да работят.

Целта на безусловния базов доход, наричан още универсален, е да покрива основните разходи за живот за част от обществото, което е извън пазара на труда, особено предвид навлизане на технологии, които ще заместят човека.

От синдиката посочват, че например заетите в земеделието в България през 2010 г. са били 1,3 милиона души, докато през 2020 г. заетите са 233 хиляди, което е спад от 81%. Ако всички 600 000 души в активна възраст в страната, които са без работа или работят в черния сектор, бъдат включени в програмата и се предлага базов доход от 1 000 лева на месец или малко над минималната заплата, то месечно ще са необходими 600 млн. лева, а на година – 7,2 млрд. лева. Сумата ще представлява 3,5% от БВП за 2024 г.

Ако се приеме, че базисният доход трябва да покрива основни разходи за живот от 1 500 лв. на месец, то на година ще са необходими почти 11 милиарда лв. Според синдикалистите това е непостижимо в близко бъдеще, освен ако рязко не нарасне данъчната тежест с поне 10-15%.

В анализа на КТ „Подкрепа“ се подчертава, че универсалният базов доход може да се прилага първоначално единствено за най-засегнатите социални групи и то при условие, че сумата не е по-голяма от минималната заплата.