Цените на цигарите ще стигнат 10 лева кутията

Цените на цигарите ще нараснат до около 10 лв. за кутия заради нови минимални нива на акцизите за тютюневите изделия, които се очаква да бъдат приети за страните от ЕС. В момента минималният акциз за цигарите в ЕС е 90 евро за 1000 къса цигари, което прави по около 3,50 лв. на кутия. И в България именно това е минималният размер на налога.

Европейската комисия е подготвила промени, които предвиждат минималният акциз за цигарите да бъде увеличен на 180 евро на 1000 къса, но не по-малко от 63% от крайната цена, пише ecigintelligence.com, като се позовава на проект, с който разполага. Това означава, че към сегашната цена на всяка кутия цигари ще трябва да бъдат добавени още 3,50 лв. за акциз. Но върху акциза се дължи и 20% ДДС и поскъпването ще бъде общо с 4,20 лв. на кутия, ако проектът на Европейската комисия бъде одобрен.

В момента най-масовите цигари у нас се продават на цени между 5,80 лв. и 6,20 лв. При добавяне на още 4,20 лв. цените на най-масовите цигари ще стигнат 10 лв.

За достигането на новите минимални нива на акцизите за тютюневите изделия за страните от ЕС ще бъде даден някакъв период от време. Затова тютюневите компании в България искат още отсега да бъде приет график за плавно повишение на акцизите за цигарите и тютюна през следващите няколко годни. В противен случай след няколко години може да се наложи да има шоково повишение на цените на цигарите.

Европейската комисия е подготвила няколко варианта за данъчно облагане на новите и традиционните тютюневи изделия, но има и предпочитани от нея варианти. Въпреки че това са работни проекти за оценка на въздействието от вдигане на акцизите и действителният проект на директива може да се различава, от документите става ясно, кой е предпочитаният от Европейската комисия вариант. Очаква се проектът на директива за нови минимални нива на акцизите да бъде представен на 8 декември.

От подготвените документи става ясно, че ако новите разпоредби бъдат приети, ще има промени в начина на изчисляване на минималните данъчни ставки за тютюневите изделия. По-конкретно, новите минимални ставки вероятно частично ще вземат предвид различията в икономическото състояние и инфлацията между държавите-членки на ЕС. Това е съществена разлика от настоящrата директива, в която минималните ставки за всяка категория тютюневи изделия са фиксирани и са еднакви за всички страни-членки. За настоящата ситуация в оценката на въздействието се казва: “От гледна точка на контрола на тютюнопушенето този подход не може да осигури трайно решение, тъй като комбинацията от инфлация и растеж на доходите води с течение на времето до бърза ерозия на минимумите”. Действително, в повечето страни от ЕС нивото на акциза за цигарите в момента е по-високо отколкото у нас, и съответно е над минималното за ЕС ниво.

“Поради значителното и постоянно разнообразие в икономическите условия в държавите-членки – не само в доходите, но и в общото ниво на цените – всяка номинална минимална ставка, определена на ниво ЕС, обикновено е твърде ниска, за да има въздействие в страните с по-високи доходи”, пише в документа на Европейската комисия.

Затова е предложено да бъде въведен индекс, позволяващ периодично коригиране на минималните ставки за всяка държава-членка, за да се отрази покупателната способност на населението. Същевременно Европейската комиския възнамерява да следва политика на “голямо увеличение на минимумите на ЕС”, като предпочитаният вариант е увеличение на минималния акциз от 90 евро на 180 евро за 1000 къса цигари. Какво ще бъде крайното решение за облагането на цигарите още не се знае, защото в рамките на Европейската комисия се очаква остър дебат.