Теглим от банкомата 3 пъти без такса – плащаме, ако е на друга банка

От безплатната сметка за основни операции ще можем да теглим три пъти пари в брой от банкомат или ПОС всеки месец. Това предвиждат промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, внесени от Министерския съвет в Народното събрание.

При приемането на бюджета за тази година бе решено банките да започнат да откриват сметки за основни операции, които да са без такси, ако те служат само за превеждане на трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Това се гласува заради въвеждане на изискването работодателите с повече от 100 души персонал задължително да превеждат заплатите по банков път. Кредитните институции започнаха да предлагат безплатните сметки на клиентите си от септември, като всяка от тях си изработи собствени условия. Сега с промените в Закона за платежните услуги и платежните системи някои условия се унифицират.

Освен три пъти безплатно теглене от банкомат на пари в брой клиентите на банките ще имат право и до три кредитни превода без такси месечно. Безплатното теглене от банкомат и от ПОС обаче ще важи само ако се прави от устройства на обслужващата банка. Ако се използват устройства на други кредитни институции, тези операции ще се заплащат, предава „Телеграф“.

Изрично е записано, че за този вид сметки не трябва да се начислява такса за обслужване. В същото време потребителят трябва да декларира пред банката вида на получените средства, а при промяна на обстоятелствата своевременно да я информира за това. Изрично се записва също така, че клиентите имат право да притежават в банка повече от една платежна сметка, различна от сметката за основни операции. В началото при въвеждането на този вид продукт това беше проблем и банките караха потребителите да си закриват съществуващи сметки, за да могат да ползват такава без такси.