София с първи стъпки за въвеждането на такса „Задръстване“

Столичната община иска да възложи правен анализ за възможностите за въвеждане на такса за задръстване. Местната власт е обявила обществена поръчка за целта. За участие в нея са поканени три адвокатски дружества – „Попов, Арнаудов и партньори“, „Велчев и Ко“ и „Манев и Славов“.

Срещу максимум 70 000 лв. избраният изпълнител трябва да прoучи възможностите за въвеждане на таксатa, както и какви промени в законодателството са нужни, за да се случи.

От обявлението за обществената поръка става ясно, че към момента възможните варианти за плащането са то да важи при влизането с кола в определена зона, или пък при преминаването през определени булеварди и улици.

Освен това ще се разглеждат възможностите да се въведе за всички коли или за определени превозни средства според замърсяването на въздуха.

Целта на упражнението е евентуална нова мярка срещу мръсния въздух в столицата.

„В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с изготвяне на правен анализ относно възможностите за въвеждане и функциониране на зона за таксуване на задръстванията в София и предложения за промени в действащата нормативна уредба, подкрепени от извършено проучване и анализ на регулаторните политики и добрите международни подходи за управление и регулиране на процеси, свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на задръстванията“, пише в обществената поръчка на общината. Предметът на поръчката включва също изготвянето на „Пътна карта за въвеждане и функциониране на зона за таксуване на задръстванията в София“.