След бюджета на Асен Василев: Банките вдигат лихвите по кредитите

В бюджета за догодина предостатъчно средства са предвидени за нови дългове. Дори ревизираният лимит, който се предлага за догодина, пак е висок. Знаем, че когато се приеме лимит, той винаги се изпълнява изцяло. Не повече от 9.5 млрд. са ни необходими за 2024 г. Ако се погледне до 2026 г. какво е предвидено да вземаме като заеми, България изпада в дългова зависимост. За това предупреди пред Lupa.bg финансистът Румен Гълъбинов.

„Следващите 3 години ще се теглят заеми, докато таванът им позволява и надуването на капиталовите разходи е възможно. Ще плащаме повече главници и лихви, а това води до постепенното вдигане на лихвите на потребителите”, посочи експертът.

Бюджетът през септември е с дефицит от 780 млн. лв. Според Гълъбинов няколко са факторите, които са причина за дефицита:

„Бюджетният дефицит се появява при превишение на съвкупните разходи в държавния бюджет над съвкупните приходи, като могат да бъдат изведени следните основни причини за появата на фискален дефицит в България:

• Спад в постъпленията от корпоративен данък и спад в постъпленията от данък върху доходите.

• Ръст на безработицата и намаляване на постъпленията от данък върху доходите и осигурителните вноски.

.• Намаляват паричните потоци от чужбина и преките чуждестранни инвестиции.

• Намалява събираемостта на данъчните постъпления от ДДС.

• Увеличават се обезщетенията за безработица вследствие на нарастващата безработица.

• Увеличават се хората, получаващи плащания от пенсионната система.

• Изплаща се държавен дълг, натрупан в предходни периоди, който не може да бъде разсрочен.

• Довършват се инвестиционни проекти, чието замразяване ще доведе до загуба на вече направени инвестиции или ще трябва да се плати почти същата сума под формата на неустойки и разходи за поддръжка на обекта в текущото му състояние.

• Нисък контрол върху разходването на публичните средства.”

„Влезем ли в серия на бюджетни дефицити, трудно се излиза. БВП трябва да расте ускорено, което скоро е трудно постижимо, а докато това се случи държавният ни дълг ще продължи да нараства”, каза още Румен Гълъбинов.