Регистрираме личния кладенец! Заравят герана, ако не спазим срока

Имаме още около 3 месеца, за да регистрираме личния си кладенец в съответната Басейнова дирекция по неговото местонахождение. Ако не е регистриран, геранът не може да се ползва, гласи Законът за водите. Крайният срок да се регистрира е до 28 ноември 2022 г. според промяна в закона, публикувана в ДВ на 1 декември 2020 г. Тогава срокът бе удължен за пореден път, защото голяма част от хората се сетиха за изискването малко преди изтичането на предишния краен срок.

Решението да се изгради регистър на кладенците се залага със Закона за водите през 1999 година. Собственикът на кладенец за лични нужди има право да ползва до 10 куб. м вода на денонощие за битови нужди, напояване на градината и домашните животни в домакинството безплатно.

За разлика от съоръженията за стопански нужди за домашните герани не се изисква монтиране на водомери и не се заплащат държавни такси или данъци.

Хората, които имат стар кладенец, изкопан в двора, също трябва да подадат заявление за вписването му в регистъра. В него трябва да се запишат трите имена на собственика на имота; данни за поземления имот и за какво се ползва, дълбочина и диаметър на кладенеца, как ще се черпи водата от него и за какви цели.

Регистрацията е необходима, за да се защитят интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците, обясняват от екоминистерството. При установяването на незаконни съоръжения след 28 ноември 2022 г. те ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност, гласи законодателството.

„Собствени потребности на гражданите“ са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот. Законът за водите не изисква монтиране на измервателни устройства на кладенците за собствени потребности, но при неизпълнение на горепосочените условия, може да се укаже монтиране на измервателно устройство. За нарушение се смята, когато водата от кладенеца се използва не за собствени потребности, а за стопански цели.“

Анализът на информацията за регистрираните кладенци показва, че в значителна част от населените места в България броят на кладенците е неколкократно по-голям от броя на кладенците, за които може да бъде гарантирано водно количество в рамките на определените 50% от ресурсите от подземни води в района на населеното място. Преброяване на кладенците за лични нужди показало, че към 2007 г. в страната има над 500 000 кладенци за лични нужди. При аварии във водопроводната мрежа и източници на вода именно тези кладенци спасяват населението.

Previous post Нелепо! Кандидат-депутати били на „кални бани“ в Карловско
Next post Ердоган: Европа жъне това, което е посяла