Психолог: Насилието има за цел да наложиш себе си върху волята на другия

Как се стига до домашното насилие и защо то се случва в нашето общество, коментира психологът д-р Пламен Димитров по NOVA NEWS.

„В по-малките общности, в които родовият и съседският живот е по-активен, има превенция при домашното насилие. Хората търсят подкрепа и я получават при свои близки, съседи и приятели”, каза Димитров.

Той смята, че в обществото няма контрол върху принудата да наложиш с насилие върху другите нещо, което им вреди.

Психологът посочи, че поведението на „насилника показва мощта, която си представя психопатът, когато едва ли не не убива жертвата си. Това се нарича свръхкомпенсация – чувстваш се малоценен, превръщаш го в комплекс и за да го преработиш искаш превъзходство”.

Той посочи, че домашното насилие във всичките му форми е най-недокладваното и несподеляното. „Ранното детско развитие е моментът, в който се попиват примерите, че насилието е средство, което не се санкционира и с него се постигат цели”, обясни още психологът.

По негови думи насилието има за цел да наложиш себе си върху волята на другия и неговия интерес.

„Силата и култа към превъзходство, да не смяташ другия за значим и достоен, е спусъкът, който отключва при много хора насилнически импулси”, допълни още Димитров.

Той уточни, че затова е важно децата да имат достъп до програми, за да формират умения за живота.

„Свръхжеланието за контрол прераства или в насилие, или в принуда, или в манипулация. Ако се огледаме в обществото, ще видим, че стремящите се към контрол върху другите най-малко контролират себе си”, смята още експертът.