Половин тол такса, но само за 1,5 на сто от камионите

Половината от повишената тол такса ще плащат собствениците на камиони с тегло над 3,5 тона, ако са изминали минимум 6000 км по платените пътища в страната за месец, е записано в проект, публикуван за обществено обсъждане. Според частична предварителна оценка за въздействието на регионалното министерство в тази категория ще влязат едва 1,48 на сто от всички превозвачи. Те са тези, които могат да се възползват от намалението от приетата цена с 50 на сто.

Припомняме, че тарифите за тол таксите бяха повишени с 50 процента от 1 юли. Приета най-висока цена, която е в сила за най-големите камиони, вече е между 10 и 13 ст. за изминат километър по магистрала, 6-7 ст. за първи клас и 4-5 ст. за пътища втори клас. Именно тези цени наполовина ще плащат камионите с изминат най-голям пробег.

Товарните автомобили и автобуси, които изминават между 4000 км и 5999 км по платените пътища в страната ще ползват 30 на сто намаление от официалната тарифа за тол таксите, която от началото на юли бе увеличена с 50%.

След като бъде приет проекта държавата ще трябва да върне на превозвачите предварително надвнесените суми по редовните тарифи без отстъпка. Според изчисленията, направени от строителното министерство, за юли 2023 г. превозвачите ще получат обратно от надвнесени тол такси общо 4,636 млн. лв.

До края на годината се очаква в резултата на предложението отстъпки превозвачите да получат обратно общо 43 милиона лева. Точно същата сума тол управлението ще събере за периода като увеличение заради новите тарифи от допълнителни такси – глоби за превишаване на допустимото тегло и размери, такси за поставяне на рекламни съоръжения край пътя, за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони, както и събраните такси за преминаване през Дунав мост.

Общо приходите, които се очаква да бъдат събрани от тол такси, електронни винетки и други такси е 924,5 млн. лв. От тях около една трета, според прогнозите на регионалното министерство, ще се дължат на продадените електронни винетки – 298 млн. лв. От тол такси ще бъдат събрани общо около 512 млн. лв. През 2023 г. приходите от тол системата бяха около 800 млн. лв.

Като довод за предлаганите отстъпки от регионалното министерство посочват икономическата ситуация. “Следва да се има предвид, че годишната инфлация за юни 2023 г. спрямо юни 2022 г. е 8,7%. Инфлацията от началото на годината (юни 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 2,.4%, а средногодишната инфлация за периода юли 2022 – юни 2023 г. спрямо периода юли 2021 – юни 2022 г. е 15%”, се казва в мотивите към проекта.

Previous post Канна Рачева: Васил Божков е бил седем пъти на разпит пред САЩ
Next post Обещавали много пари на Желязка, ако пренесе дрогата в Ирландия