Организаторът на конкурси Страхил Гановски отива в затвора за трафик на хора

Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решението на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) по делото срещу организатора на конкурси Страхил Гановски.

Той е е признат за виновен по обвинението за участие в организирана престъпна група (ОПГ), която е извършвала в страната и чужбина трафик на хора, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година. Признат е за виновен и като участник в две отделни престъпления – набиране на лица с цел да бъдат използвани за развратни действия независимо от съгласието им, като деянията са извършени чрез обещаване на облаги и в изпълнение на решение на ОПГ, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца за всяко едно от тях. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години.

В касационната жалба на Гановски до ВКС се посочва, че е извършено съществено нарушение на процесуалните правила, като се иска отмяна на атакуваното решение и връщане на делото за ново разглеждане. Съдебният състав приема жалбата за неоснователна. Според върховните съдии не отговаря на истината твърдението, че не са разпитани като свидетели с изключително значение лицата, за които се твърди, че са участвали в съвместна престъпна дейност с подсъдимия. След като наказателното производство срещу Даниел Буруджиев, Стелиан Лилов, Илиян Сахатчиев, Мартин Сахатчиев и Михаил Димитров е приключило със споразумение, те са загубили качеството на подсъдими и в съдебно заседание на 17.11.2020 г. съдът ги е допуснал като свидетели. Предходната инстанция се е позовала на показанията им в мотивите на решението си.

„Естеството на изпълняваните от него функции не е изисквало да контактува с останалите участници (шофьори, куриери), нито с вече приобщените към дейността момичета. Изводът, че е бил съпричастен, защото е набирал млади жени за предоставяне на сексуални услуги срещу заплащане, а понякога и посредничил с клиентите, е надлежно мотивиран“, пишат върховните съдии. В решението на ВКС се посочва, че въз основа на многобройни доказателствени източници, уличаващи Гановски като ангажиран с дейността на групата, било то като подпомагащ Буруджиев в набирането на проституиращи жени, било то като лично осигуряващ им клиенти, АСНС е достигнал до извода за вината му. Решението на ВКС е окончателно.