Нечувано! Разрешават да изкорубим радиаторите законно!

Край на пълната забрана за махане на радиаторите в топлофицираните сгради. Това е една от промените в Закона за енергетиката, публикувани за обществено обсъждане, пише „Телеграф“. В момента демонтирането на отоплителните тела в жилищата с изваждане им от помещенията е абсолютно забранено.

Потребителите са длъжни не само да оставят радиаторите в стаите, но и да монтират върху радиаторите топлинни разпределители, дори да са отделени от инсталацията, тръбите – затапени, и хората да имат друг източник на отопление. 500 лева е глобата, ако нямат уред за дялово разпределение на отоплителните тела.

В Закона за енергетиката член 153, алинея 5 гласи, че „при въведена система за дялово разпределение на топлинна енергия клиентите в сграда етажна собственост нямат право да прекратяват подаването на топлинна енергия към отоплителните тела в имотите си чрез физическото им отделяне от сградната инсталация. С последните промени в енергийния закон се добавя „през отоплителния сезон“. Това означава, че забраната важи само когато парното е пуснато. През лятото, късната пролет и ранна есен, когато отоплението не е включено, домакинство, което живее в сграда с парно, но се топли с климатик или друг източник, може да си махне радиаторите. Така то ще си спести закупуването на нови уреди за дистанционно отчитане, с които да смени старите, след като изтече експлоатационният им срок на тези или след края на 2026 г., когато всички уреди за дялово разпределение в топлофицираните сгради трябва да бъдат с дистанционно отчитане.

Клиентите в сграда – етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават клиенти на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата. Това се отнася и за тези, които си махнат радиаторите. Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, декларират пред топлофикация, че не желаят да бъдат нейни клиенти и поискат прекратяване на топлоснабдяването към тази абонатна станция, те ще спрат да бъдат нейни клиенти, гласи енергийният закон.

Демонтирането на радиатори в София започва през 1995 година. След въвеждане на дяловото разпределение и топлинното счетоводство Законът за енергетиката забранява свалянето на отоплителните тела и дори предвижда санкциониране за нарушителите. Въпреки това хората махат радиаторите, защото не могат да плащат сметките си, или търсят начини да спестяват с други по-икономични източници за отопление. Измислят различни хитрости, за да им махнат отоплителните тела. Те дори използват, че топлофикация изключва като клиент потребител, който не си плаща сметките, и му демонтира наказателно отоплителните тела, за да не товарят сметката на блока. Към 2014 г. 17% от радиаторите в София са демонтирани.