Местният данък „сгради“ скача, оценката – на всеки две години

Данъчната оценка на имотите да се актуализира на всеки две години, реши парламентът като прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси.

Това означава и промяна на данък сгради, тъй като той се определя именно на база данъчна оценка на имота.

Актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради на две години, както и ежегодно актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на земеделски земи, са сред одобрените изменения и допълнения.

Предвижда се още размерът на данъка върху недвижимите имоти да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите, в границите, определените в закона.

Поправките в закона предвиждат още сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност с клас на енергопотребление „A“, ще се освобождават от данък за срок 6 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата. Това решиха депутатите като приеха на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси

За сгради, сертифицирани като такива с близко до нулево потребление на енергия, срокът е 10 години.

Сградите, получили сертификати с клас на енергопотребление „В“, „C“ и „D“ по реда на Закона за енергийната ефективност, за които не е упражнено правото на освобождаване от данък върху недвижимите имоти.

Освен това заведенията с оборот до 100 000 лева на година ще плащат патентен данък, който остават в общините.

Данъкът, с който депутатите обложиха с поправки в Закона за данъка върху доходите на физическите лица, гъбарите и събирачите да диви плодове, също ще остава в общините.