Махат валутния борд с приемане на еврото

Валутният борд в страната ще бъде премахват с влизането ни в еврозоната. Това предвижда нов закон за БНБ, който е пуснат за обществено обсъждане. Работната дата за влизането ни в еврозоната е 1 януари 2025 г. Целта е от тогава еврото да стане национална валута, а с това ще отпаднат и правилата за контролиране на левовете в обращение.

БНБ ще отговаря за отпечатването на банкноти и монети евро в България, а количеството им ще бъде определяно съвместно с Европейската централна банка (ЕЦБ). БНБ ще трябва да внесе остатъка от записания от нея капитал на ЕЦБ, както и да предостави на ЕЦБ част от валутните си резерви.

БНБ ще може да емитира евромонети в обращение (разменни), възпоменателни и колекционерски евромонети от благородни метали и мед. Колекционерските евромонети, емитирани от БНБ, ще са законно платежно средство само в България.

В БНБ няма да могат да работят народни представители и общински съветници, предвижда новият закон.