Коя е Мария Филипова – жената, която Васил Божков е опитал да изнасили

Нов скандал гърми около обвиняемия бизнесмен Васил Божков, когото съдът остави постоянно в ареста. Срещу него има 19 повдигнати обвинения – от хазартни злоупотреби до подбудителство на три убийства.

Съдът прие, че доказателствата са достатъчни, за да се предположи, че Васил Божков е извършвал тези престъпления и цитира показанията на бившата шефка на комисията Мария Филипова, която отказала подкуп от 10 хиляди лева на ден, както и да изпълнява поръчките на Божков. Тогава бизнесменът опитал да я изнасили, съобщава БНТ.

В момента Мария Филиповa е заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор.

На сайта на КФН е публикувана и част от нейната биография:

Мария Филипова е магистър от Университет за национално и световно стопанство в София, специалност “Право“ с множество следдипломни квалификации и специализации в областта на банковото дело и финансите.

Мария Филипова е с над 10 годишен опит в правната сфера, предпоставка да притежава широки познания и опит в анализирането, проучването и предприемането на дейности относно новоприети регулации, оптимизиране на съществуващите закони и подобряване на административните процедури.

Професионалната си експертиза развива в различни организации като Държавна комисия по хазарта, Агенция по вписванията, Агенция за приватизация и следправатизационен контрол и др. Работила е и в Министерство на правосъдието, където е била част от екипа, който изготвя и подготвя внасянето в Министерски съвет на проект за нов Наказателен кодекс. В дирекция „Правна“ на Министерство на финансите участва в изготвяне на становища по правни въпроси в областта на публичните финанси, изготвяне на проекти на актове, свързани със съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет.

В годината преди да поеме позицията на заместник-председател на КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност“, г-жа Филипова е председател на Държавна комисия по хазарта, осъществяваща държавния надзор върху хазарта. По време на председателството си в Комисията по хазарта, Мария Филипова осъществява контрол върху цялостната дейност, ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на администрацията.

Както вчера написахме шефката на Държавната комисия по хазарта – Мария Филипова е разкрила, че Васил Божков се опитал да я изнасили. Поводът бил, че отказала да вземе подкуп от него.

По думите ѝ той я е опипвал, целувал и е направил опит да я изнасили.

Може да се направи обосновано предположение относно авторството на длъжностни престъпления, посочи съдия Христина Колева, която наблюдаваше мярката за неотклонение. Тя се позовава на няколко протокола за изземва е и претърсване от различни адреси, свързани с Васил Божков. Сред тях попадат домът му, както офисът на компанията му „Нове холдинг“.

Съдийката цитира и показания на свидетели. Анка Танкова, Тодор Марков, Людмил Марков, Валери Николов, Красимира Кузманова и други, до един служители на Държавната комисия по хазарта, разказали как се отнемали лицензи. По-рано прокурор Ангел Кънев посочи, че това ставало по заръка на Божков, който „плащал по 1000 лева на ден на шефа на комисията Огнемир Митев“.