За хората ще бъде по-трудно да си купят личен автомобил

Наскоро Организацията на европейските производители на автомобили обяви данните за регистрациите на нови пътнически автомобили в Европейския съюз. През юни те надвишават 1 млн. броя, като се отбелязва растеж със 17,8% на годишна база. Единствено в Унгария се регистрира лек спад, а в най-големите пазари като Германия, Франция и Испания растежът е дори двуцифрен, докато в Италия е 9,1%.

През първото полугодие на 2023 г. новите регистрации нарастват със 17,9% на годишна база и достигат 5,4 млн. По този начин е налице сериозен растеж в резултат както от ниската база от миналата година заради проблемите с доставките на компоненти, така и от оптимизма на потребителите и от все още относително благоприятните условия по автомобилните кредити.

По принцип пазарът на нови автомобили е показателен за цялостното състояние на икономиката. Покупката на нов автомобил показва позитивно очакване за необходимостта от използването му през следващите няколко години. Решенията за покупка на нов автомобил особено при използваните за бизнес би следвало да са резултат от очакваните общи разходи за експлоатация в сравнение с използването на наличните такива. При оценката се включват разходите за вноски, включително лихви, регистрация, застраховки, техническо обслужване и консумативи, гориво, ремонти и т. н. Подобна би трябвало да е ситуацията и при личните автомобили, но все пак при тях е възможно да повлияят и други аргументи – емоции, мода и т. н.

Настоящата ситуация обаче се различава спрямо тази преди епидемията от COVID-19, тъй като забавянето на доставките при много от автомобилните компании водят до силно удължаване на периода между поръчката и доставката на автомобилите. Така, ако преди кризата срокът е бил обичайно между 2 и 6 месеца, то след това в някои случаи той дори превишава година. Така настоящата картина описва до голяма степен очакванията на бизнеса и домакинствата отпреди 1 година до 6 месеца. Разбира се, ситуацията от тогава се променя и настоящите позитивни данни всъщност са продукт и от този лаг (забавяне).

Например, новите регистрации в Германия през първите 6 месеца на 2023 г. достигат почти 1,4 млн. и нарастват с 12,8% на годишна база. Същевременно според официалните данни към края на първото тримесечие германската икономика е в техническа рецесия. Скорошно проучване пък показва, че около една четвърт от малките предприятия в страната са склонни да затворят или да преместят дейността си в други държави поради неблагоприятните административни условия.

Всъщност отново трябва да посоча като един от факторите за това развитие ниската база от предходната година. В сравнителен аспект през първото полугодие на 2023 г. германският пазар се разширява най-бавно от четирите големи в ЕС. Реализираните растежи в Испания, Италия и Франция през същия период са съответно 24%, 22,8% и 15,3%, което кореспондира и с по-благоприятните данни за реалния брутен вътрешен продукт на тези икономики.

Въпреки посочените растежи обаче, пазарът на нови автомобили в ЕС е далеч от възстановяване. Според данните на ОЕПА равнището от 2023 г. все още е с 21% по-ниско отколкото е било през предкризисната 2019 г., което представлява съществено изоставане.

Един от факторите, който забавя процеса, е силното поскъпване на автомобилите през последните 2 години. От страна на търсенето достъпното финансиране и общата среда на висока инфлация, която стимулира покупките на стоки и услуги преди покачването на цените, им дава допълнителен импулс това да се случи. От страна на предлагането фактори са недостигът на компоненти заради забавянето или дори спирането на доставките, желанието на производителите да увеличат маржовете за печалба, за да компенсират нарасналата несигурност.

Същевременно инфлационният процес допринесе и за повишаване на цените на автомобилите на вторичния пазар. Така употребявани автомобили рязко покачиха цените си, като ги приближиха до покупните им цени преди 3-4 години.