За седми път: Златко Живков е кандидат-кмет на Монтана

Златко Живков ще се кандидатира отново за кмет на Монтана. През последните 24 години той управлява общината.

Златко Живков обявява кандидатурата си за седми мандат за кмет на Монтана. Той застава начело на общината през 1999 година. Живков е най-дълго управлявалият кмет на град областен център. През шестте мандата в Монтана бяха направени подобрения в областта на екологията, градската среда, социалните дейности, културата и спорта.

Инвестициите по изпълнените европейски проекти от 2007 досега надхвърлят средното за страната. Построени са депо за твърди битови отпадъци сепарираща инсталация, компостираща инсталация, депо за едрогабаритни и опасни отпадъци, градска пречиствателна станция. Въведено е разделно събиране на отпадъците. Направена е реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа. В последните четири години усилено се работи за подобряване качеството на въздуха чрез въвеждане на екологични уреди за отопление в стотици домакинства в града и селата.

Официалното обявяване на кандидатурата на Златко Живков за кмет на Монтана е на 9 август, от 17:30 часа, на Извора, в подножието на лесопарк „Калето”.