Експерти: Манипулирането на вота e заложено в Изборния кодекс

Манипулирането на резултатите от местните избори чрез машинния вот изглежда предизвестено с текстовете в Изборния кодекс, а “България изглежда неспособна да реши иска или не въвеждане на нови технологии за гласуване”, се казва в изводи и препоръки на изявени български експерти по изборен процес и Службата за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Проблемите на изборите в България са заложени в изборното законодателство, а международните наблюдатели са категорични, че “ЦИК да бъде “собственик” на процесите, свързани с машинното гласуване”.

В поредица от публикации “Труд news” разкри през последните години, че измамата с машините е програмирана, а ЦИК няма контрол върху source code (изходния код) на фирмата “Смартматик”, която на практика провежда изборите с машини у нас.

От ЦИК написаха в доклад, че когато са купувани тези машини и когато е сключен договорът за доставката им и на софтуера през февруари 2021 г., не е предвидено гласуване на местни избори с машини. И най-накрая заявиха в прав текст, че “при всяка модификация на софтуера под различна форма се налага участието на представители на “Смартматик Интернешънъл Холдинг Б. В.”, което поставя българските избори в зависимост от една чужда компания, което създава предпоставки за недоверие в машинното гласуване.” ЦИК се надява, че поставените проблеми и предложения “ще бъдат разгледани и съобразени от законодателя при последващо изменение на изборното законодателство”.

Дори и депутатите да склонят за поправки в Изборния кодекс в последния момент, IT-специалисти и юристи са категорични, че за местните избори няма да има време да се направи каквото и да било за сигурността и надеждността на вота.

ЦИК, ОССЕ, неправителствени организации и независими изборни експерти са описали приоритетните промени в Изборния кодекс, които да решат в известен смисъл сегашния хаос. От ЦИК предлагат например да се регламентира един ред за достъп до изходен код, документация и до софтуерни инструменти, приложими в изборния процес относно машинното гласуване, при спазване на изисквания, посочени в закона.

От ЦИК искат и от народните представители да се обмисли създаването на “легално определение на понятията “изходен код”, “криптографски ключове”, “база данни с разрешени източници в модула за сигурност на стартирането на операционната система на техническото устройство за машинно гласуване” и др. специфични термини”.

Изборните експерти са излезли с препоръки и за статут на устройствата за машинно гласуване, които да са като “вещи със специално предназначение, свързани с националната сигурност”.