Голяма наша банка с грандиозен проект до Пирин голф край Разлог

Обединена българска банка ще строи още 15 къщи до Пирин голф край Разлог, пише struma.bg.

След като миналата година банката започна строителството на 25 едноетажни дървени къщи в местността Църнако, непосредствено до голф комплекса, тези дни тя входира намерение да застрои още един терен от 10 461 кв.м, който е непосредствено до жилищната част на комплекса.

Банката иска промяна предназначението на земята и обособяването й на 15 отделни парцела, във всеки от които ще бъде издигната по една едноетажна къща със застроена площ от 195 кв.м.

ОББ е внесла уведомление до екоинституциите, че за инвестиционното намерение й трябва само питейна вода и тя ще бъде доставяна от водния оператор ВиК – Благоевград. Банката изрично е подчертала, че не се нуждае от поливна вода за поддържане на дворните площи и озеленяването.

Това улеснява получаване на разрешителните, защото районът попада в обхвата на подземно водно тяло Кватернер – Разлог, което е в добро химично, но много лошо количествено състояние: от 3,72 м през 1980-1996 г. средното водно ниво през 2010-2013 г. се е понижило на 4,33 м, отчита Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”. Към 2021 г. е трябвало да бъде постигнато добро количествено състояние, но явно измервания не са правени, защото няма данни на каква дълбочина към момента е водното ниво.

За да си спести водата за поливане, видимо банката разчита на минаващата в съседство Бяла река. Миналата година собственикът на Голф игрището получи акт заради поливане на тревните площи чрез незаконно отклонение от реката и най-вероятно вече е започнал да плаща такса за водовземане.