Вкарват педофилите в регистър, работодателите могат да им отказват работа

Депутатите приеха окончателно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие. С промените работодатели ще могат да отказват да наемат осъждани педофили, когато дейността им ще е свързана с деца.

Депутатите решиха да се създаде регистър на осъдените у нас или зад граница педофили. Това трябва да стане в 12-месечен срок от приемането на текстовете. Регистърът ще е част от информационната система. Той ще съдържа данни за случаите на сексуално посегателство над деца, по които има постановени присъди, данни за извършителите, вида престъпление.

Порталът ще се поддържа от Министерството на вътрешните работи, като достъп до него ще имат Министерският съвет, общините и местната администрация, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, общинските комисии за детето, Народното събрание и съдилищата. Достъпът ще е безплатен.

Работодателите, извършващи дейност с непълнолетни и малолетни, ще са задължени да изискват справка от Националния регистър на случаите на педофилия и ще имат право да не наемат работник на трудов или граждански договор.