Взимаме по 17 бона, за да сменим кюмбето с фотоволтаици

Домакинствата ще могат да получат общо до 17 хил. лв. безвъзмездно за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и за фотоволтаични системи за производство и съхранение на електроенергия. Процедурата за кандидатстване е обявена за обществено обсъждане от Министерството на енергетиката. Предложения и коментари по предвидените за електронното кандидатстване документи могат да се подават до 23 февруари 2023 г.

Допустими за финансиране са всички физически лица, български граждани, граждани на друга държава член на Европейския съюз или граждани на трета държава със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда.

Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.), информират от енергийното ведомство.

Целта на процедурата е да се насърчи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата чрез достъп до финансиране за купуване на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи.

Общото безвъзмездното финансиране от ЕС по Плана за възстановяване и устойчивост е 59.840 млн. лв., а българското е 9.970 млн. лв.

Процедурата се състои от два компонента. Единият е за купуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване. Вторият – за фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение по Компонент 1 е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв. По компонент 2 е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).