Близо 50 млрд. евро ни дава Брюксел за саниране

Нови близо 50 млрд. евро ще отпусне Брюксел на България за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Причината е, че до 2050 г. сградите у нас трябва да отговарят на по-високи изисквания, уточни европейския комисар Kaдpи Cимcoн.

Сумата се отпуска във връзка с приетия от Европейския парламент законодателен пакет Fіt fоr 55 и обсъжданията на изменение на директивата за енергийните характеристики на сградите.

Българските власти ще трябва да разработят нови финансови механизми и инструменти, както и да стимулират банките да отпускат от новите „зелени“ ипотечни заеми. Също така законодателството ни трябва да бъде така променено, че санирането да стане постоянен процес.

Следващият етап на програмата за саниране, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост, предвижда 80% безвъзмездна помощ и 20% самоучастие на кандидатите.