ББР дала необезпечен кредит за 4,3 милиона на близък на Корнелия Нинова

Пореден скандал се завихря около името на бившия вицепремиер Корнелия Нинова, чието име лъсва в съмнително кредитиране на близка да соцлидерката фирма. В началото на август на дружеството „Керамик“ ООД е отпуснат кредит в размер на 4 300 000 лв. от ББР, която неслучайно услужливо от м. юни 2022 г. се оказва с нов изпълнителен директор – Марияна Петкова. По всичко изглежда, че и новият изпълнителен директор на банката ще продължи със създадената в последно време порочна практика – огромни кредити със съмнителни обезпечения да се раздават на приближени до властта лица, пише в. „Филтър“.

Видно от данните в Търговския регистър от 2008 г. до началото на тази година „Керамик“ ООД се е занимавало с основно с производство на строително-керамични изделия, химически материали и пластификатори за строителството. През предходните години дружеството почти не е извършвало дейност, като през 2020 г. няма никакви приходи, а реализирало единствено загуби. През месец март тази година обаче дружеството сменя собствеността си, а през май, почти едновременно със смяната на изпълнителния директор на ББР, дружеството сменя рязко и своето поприще като вписва в търговския регистър изцяло нов предмет на дейност – производство и продажба на електроенергия. Скорострелно, едва два месеца по-късно, дружеството получава многомилионния кредит от ББР, който едва ли изненадващо за някой, е предоставен с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Как се финансира кредит за милиони на фирма, която реализира само загуби и без какъвто и да е било опит в сферата на производство на електроенергия? Отговорът е колкото банален в обичайната родна действителност, толкова и стряскащ – с подкрепата на властта.

Действителен собственик на „Керамик“ ООД е Саркис Гара Шаклиян, който беше в листата на номинираните за депутати от БСП в Област Сливен за 2021 г., като заяви че ще работи активно за победата на БСП на парламентарните избори. Публично известно е, че той е особено близък с Корнелия Нинова и отговаря за всички политики на партията в сливенския регион.

Какви обезпечения е предоставил „Керамик“ ООД, за да гарантира правата на банката по този високо рисков кредит? Единственото обезпечение на кредита е ипотека върху земя със сграда в покрайнините на град Сливен. Според годишния финансов отчет на „Керамик“ ООД за 2020 г. стройността на ипотекирания имот е едва 319 000 лева. В нотариалния акт за ипотека обаче не е посочен размерът на данъчната оценка на имота, макар същата да е задължително за изповядване на всяка сделка. Защо? Направен е съзнателен опит да се прикрие факта, че обезпечението десетократно занижено в сравнение със стойността на кредита, или с други думи с активи за 319 000 лева „Керамик“ ООД е обезпечило кредит в размер на 4 300 000 лв. Изглежда в ББР имат специална политика за кредитиране на близки до властта лица, тъй като при задължително изискване на банката за 110% обезпеченост на кредитните експозиции, в случая са приели обезпечение за едва 10% от стойността на експозицията. Не става ясно как дружество на загуба, без никакви приходи, ще заплаща лихви и главница по кредита, нито как банката ще събере вземането си от съмнителното обезпечение на десетократно по-ниска стойност.

Най-скандализиращото е, че всъщност това е и единственото обезпечение по кредита. От ББР не са поискали „Керамик“ ООД да учреди дори залог върху търговско предприятие, какъвто винаги се изисква при кредитиране на подобни сделки на юридически лица. Причината? Избягва се публичността. Това е така, защото залогът на търговско предприятие задължително се вписва в Търговския регистър, който е публичен. Очевидно за „Керамик“ ООД не е необходимо да минава през тази неудобна публичност. Логически възниква въпросът как е договорен този толкова неудобен и рисков за банката кредит? Диалогичността, с която Нинова парадираше спрямо коалиционните си партньори в управлението, явно има своята цена и води до прякото й лично облагодетелстване в милиони.

Изглежда именно заради това соцлидерката бавеше връщането на мандата, за да може да подсигури приближените й да получат огромния кредит срещу десетократно по-ниско обезпечение. Вероятно устните договорки и „надеждността“ на съратниците на Корнелия Нинова са достатъчно обезпечение за поисканите милиони. А изгубилите вече всякакъв смисъл лозунги като „борба срещу корупцията“ са просто произволно хвърляне на прах в очите на все по-невярващия в светлото бъдеще български гражданин, за който контурите на фигурите „политик“ и бизнесмен“ стават все по-неясни и абстрактни в процеса на сливането им в едно.

Междувременно, малко след назначаването на Марияна Петкова за председател на УС и изпълнителен директор, от поста си бе освободен и друг член на УС и също изпълнителен директор – Живко Тодоров. Текучеството в ББР не говори добре за нейното развитие и управление, а може би е знак, че амбициите на принципала й стигат по-далеч от медийно афиширания й образ.